Vilkår og betingelser - Bil- og lastebildekk til lave priser | tirendo.no

 

Generelle vilkår og betingelser

per 5. april 2007

§ 1 Inngåelse av kontrakt/ordreprosess

Via internettportalene våre kan du bestille tilgjengelige varer via et nettskjema eller telefon. Ved å tilby nødvendig informasjon som del av ordreprosessen og ved å sende inn denne ordren inngår du en bindende avtale; i denne forbindelse har bestilling via telefon eller internett samme juridiske gyldighet. Ved å bestille erklærer du at du godtar disse generelle vilkår og betingelser og at du ønsker å erverve de bestilte varene. Vi bekrefter ordren din med en formell bekreftelse på mottatt ordre; denne bekreftelsen indikerer ikke at bestillingen din er godtatt. Kontrakten er bindende fra mottak av varene med din godkjenning, og senest etter utløp av returperioden på 14 dager.

§ 2 Generelle vilkår for levering og betaling

For informasjon angående ekspedisjons- og fraktkostnader, samt betalingsbetingelser, refereres det til vilkårene for levering og betaling på den respektive nettportalen. For levering i utlandet foreholder vi oss retten til å begrense betalingsalternativene.

§ 3 Kansellering

Du kan kansellere kontrakten skriftlig (via e-post) innen to uker uten å måtte oppgi grunn. Fristen starter tidligst når varene er mottatt. Det er tilstrekkelig å ha sendt kanselleringen eller varene innen fristen for å overholde denne.
Kanselleringen skal adresseres til:

  • E-post: support@tirendo.no or
  • Adresse: Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin.

Vi ber deg vennligst om frivillig å oppgi grunnen til returen og dessuten annen informasjon som er nødvendig for rask og effektiv behandling av returen din. For å gjøre returen enklest mulig for deg henter vi varene hjemme hos deg og du blir refundert det fakturerte beløpet på bankkontoen som er lagret i vår database. Dermed trenger du ikke å sende noen varer til administrasjonssenteret i Hanover (angivelse av adresse er lovbestemt).

§ 4 Lovebestemte konsekvenser av kansellering

Ved en gyldig kansellering skal de gjensidig mottatte ytelsene og eventuell nytteverdi (f.eks. renter) returneres. Dersom den mottatte tjenesten i sin helhet ikke kan returneres, eller bare kan leveres i redusert tilstand, må du kompensere oss for dette. Dette gjelder ikke hvis den reduserte tilstanden på varen utelukkende skyldes mottakskontrollen - på samme måte som du ville ha hatt mulighet til å oppdage forringelsen i en butikk. For øvrig kan du unngå erstatningskrav hvis du ikke benytter varen som din eiendel og unngår all behandling som forringer verdien.
Varer som ikke kan sendes i pakker blir hentet fra ditt hjem. Du må betale for returkostnadene hvis varen som leveres samsvarer med den bestilte varen og hvis prisen på varen som returneres ikke overskrider 40 euro.
- Slutt på retningslinjer for kansellering -

§ 5 Vårt 14 dagers returtilbud

Vi ønsker at du skal være fornøyd med alle leveranser. Derfor kan du returnere alle varer du har kjøpt hos oss innen 14 dager. Dette løftet går ut over de lovbestemte betingelsene, hvor du kun har retturett i to uker fra varene er mottatt. Levering av varer som er produsert etter kundens spesifikasjoner er unntatt fra vår frivillige 14 dagers returrett og fra kanselleringsretten i henhold til § 312b BGB (tysk lovgivning).
Aksept av returnerte komplett hjul følger uten rettslig ansvar fra Delticom og utelukkende mot betaling av den kontraktsfestede, inkluderte fraktkostnaden på 120 euro.
Dette inkluderer blant annet all leveranse av komplette dekk som vi produserer for hver enkelt kunde.
Returtilbudet vårt inkluderer imidlertid ikke kostnader for ekspedisjon og frakt. Dette betyr at vi belaster et fast beløp for frakt og ekspedisjon for kontrakter med kunder som returnerer ordren etter den lovbestemte returfristen (til den 14. dagen). Prinsipielt er firmaer selv ansvarlig for å dekke kostnaden for frakt og ekspedisjon. For ytterligere informasjon, spesielt angående kostnader for frakt og ekspedisjon, eller vårt 14 dagers returtilbud, henvises du til den aktuelle internettportalen. Vennligst benytt vår transportemballasje. Beskytt varene mot skader. Dekk må være rengjort når de pakkes og dekkene pakkes sammen to og to. For- og bakhjulet skal beskyttes med tilstrekkelig mengde papp og pakketape. Vi forbeholder oss retten til å fordre erstatningskrav ved eventuelle skader på grunn av feil håndtering eller mangelfull innpakking ved retur. Transportselskaper godtar kun varer som er tilstrekkelig innpakket.

§ 6 Forbehold om eiendomsrettigheter

Vi forbeholder oss retten til varene vi har levert helt til fordringene våre mot deg eller personen som mottar varene er oppfylte. Dette gjelder også for eventuelle fordringer som oppstår senere. For å gjøre eiendomsforbeholdet vårt gjeldende har vi rett til å kreve øyeblikkelig utlevering av varene uten unntak for rett til tilbakeholdelse, med mindre det foreligger rettslig fastlagte eller ubestridte motkrav.

§ 7 Ansvar for mangler ved våre nettportaler

Alle nettsidene vedlikeholdes innenfor vårt godkjente design. Vi garanterer ikke at nettportalene våre oppfyller kravene dine og at de er tilgjengelig til enhver tid uten avbrudd, til riktig tid, sikkert og feilfritt. Bruk av nettportalene skjer på egen risiko; vi godtar spesielt ikke ansvar for resultater som kan oppnås via bruk av nettportalene og for riktigheten av informasjonen som hentes fra disse.

§ 8 Beskyttelse av opphavsrettigheter

Tekster, bilder, lyder, grafikk, animasjoner og videoer, samt disposisjonen av disse på nettsidene våre, er underlagt loven om opphavsrett og andre relaterte rettigheter. Innholdet på denne nettsiden kan ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Noen av nettsidene våre inneholder også bilder som er underlagt opphavsrett for tredjeparter. Med mindre annet er angitt er alle varemerker på nettsidene våre beskyttet. Det gis ingen lisenser for å benytte vårt eller tredjeparts åndsverk.

§ 9 Informasjonsforpliktelser

Ved registrering må du oppgi adressen din samt personopplysninger; vi lagrer opplysningene som er nødvendig for å fullføre bestillingsprosessen. Du kan selvfølgelig endre opplysningene dine ved bestilling eller senere via "Mine ordre" eller "Kontakt" (avhengig av nettportal). Etter registrering mottar du et passord og et brukernavn. Du må sikre at brukernavnet og passordet ikke blir gjort tilgjengelig for tredjeparter. Du er forpliktet til å informere Delticom øyeblikkelig ved eventuell misbruk av passordet eller kontoen din. Begge parter i kontrakten kan kansellere din konto når som helst, uten å oppgi noen grunn. I et slikt tilfelle vil Delticom deaktivere eller slette kontoen din og all lagret informasjon.

§ 10 Gjeldende lovverk

Tysk rett gjelder uten unntak. Bruk av enhetlig FN handelsrett (Overenskomst for avtaler om internasjonalt varesalg fra 11. april 1980) er utelukket.