Returrett | tirendo.no


Informasjon om rettighetene dine til kansellering

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å måtte grunngi dette.

For kjøp av produkter er kanselleringsperioden på fjorten dager fra den dagen da du eller en tredjeperson annen enn postbudet har tatt imot varene på dine vegne. Dersom de bestilte varene leveres i flere leveranser starter perioden fra dagen da den siste varen ble mottatt; hvis leveringskontrakten for varene stipulerer flere delleveranser eller partier starter perioden på den dagen den siste leveransen eller partiet ble mottatt;

For å bruke retten din til kansellering må du informere oss (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, E-post: support@tirendo.no) om din avgjørelse om å kansellere denne kontrakten sammen med en skriftlig uttalelse (dvs. via post eller e-post). Du kan benytte vedlagte standard kanselleringsskjema, men dette er ikke påkrevd.

Det er tilstrekkelig at du sender varsel om kanselleringen i god tid for å overholde tidsfristen.

Konsekvenser av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg uten forsinkelse og ikke senere enn innen fjorten dager fra vi har mottatt ditt varsel om kansellering. Refusjonen inkluderer alle leveringskostnader (med unntak av ekstrakostnader på grunn av at du har valgt en annen type levering enn standard leveranse). For refusjonen benytter vi samme betalingsmetode som du brukte i den opprinnelige transaksjonen med mindre annet er spesifikt avtalt; du blir ikke belastet noen ekstrakostnad for denne refusjonen.

Vi henter varene hos deg.

Vi påtar oss kostnadene for returnering av varene.

Ved eventuell forringelse av varene skal du kun betale kompensasjon dersom forringelsen er forårsaket av unødvendig håndtering av dem, etter undersøkelse av tilstand, egenskaper og funksjon.

Slutt på informasjon om rett til kansellering