Mofin Synth RS HC-FO 5W-30

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 96,57 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
96,57 Kr
1 Liter Kan 201,98 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
201,98 Kr
5 Liter Canister 55,36 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
276,80 Kr
5 Liter Canister 84,87 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
424,37 Kr

Safety Advice GHS

Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P330+P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P315: Søk legehjelp umiddelbart.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK