Total QUARTZ INEO ECS 5W-30

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
Low-viscosity olje, Partikkelfilter
1 Liter Kan 200,85 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
200,85 Kr
5 Liter Kan 74,16 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
370,82 Kr
5 Liter Kan 98,82 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
494,10 Kr
Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 ble utviklet av Peugeot og CITROEN for drivstofføkonomisk kjøring.

INEO ECS 5W-30 overgår klart ACEA C2 krav og PSA sterkt anbefaler den for motorer både med og uten diesel partikkelfilter (DPF).

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 gjør en lengst mulig levetid for avgassbehandlingssystemer, som katalysatorer eller partikkelfilter, og med sin moderne drivstofføkonomi formel finner bruk over hele året, også under meget vanskelige forhold.

Egenskaper:
  • Betydelig drivstofføkonomi ved optimalisert tillegg, med den beste mulige beskyttelse av alle mulige bevegelige deler.
  • ECS (eksosrensesystemet): Den spesielle formelen positivt påvirker eksosverdier, spesielt med hensyn til CO2-utslipp.
  • Stikker på de forskjellige klaffer og ventiler (for eksempel EGR) blir unngått, noe som gjør det mulig for en optimal funksjon av systemene.
Spesifikasjoner og godkjennelser:
  • ACEA C2, A5/B5
  • PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
  • - QUARTZ INEO ECS er den eneste lav SAPS olje anbefalt av Ptil. Videre overgår det også kravene til ACEA C2 og anbefales også for:
  • FIAT 9.55535-S1
  • TOYOTA

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H301: Giftig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK