High Performer 5W-30 Longlife Mercedes+BMW

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
Low-viscosity olje, Syntetisk, Universal
1 Liter Kan 102,30 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
102,30 Kr
1 Liter Kan 213,04 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
213,04 Kr
5 Liter Kan 67,97 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
339,86 Kr
5 Liter Kan 98,98 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
494,89 Kr
20 Liter Canister 58,93 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.178,58 Kr
High Performer 5W-30 LL er en universell drivstoffeffektiv motor olje, utmerket for moderne bensin-og bil dieselmotorer, med eller uten turboladere i biler og transportører, som krever de mest oppdaterte spesifikasjonene.

Spesifikasjoner:

 • ACEA A3, B3, B4
 • API SL / CF
Godkjent under et annet navn for:
 • BMW Longlife-01
 • MB 229.5
 • VW 501.01/502.00/505.00
High Performer 5W-30 LL er en svært moderne, syntetisk, universell, lav viskositet, multifunksjons motorolje. Laget fra spesielle baseoljer med høy viskositetsindeks og grundig utvalgte additiver, noe som gir det følgende særskilte egenskaper.
 • Drivstofføkonomi på del og fulle laster
 • Meget stabil og god viskositet atferd og en utmerket skjærstabilitet
 • Meget gode kaldstartegenskaper
 • En trygg smøre glans selv ved svært høye temperaturer
 • Stor vaskemiddel og spredende egenskaper
 • God beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumdannelse.

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK