Castrol Syntrax Longlife 75W-140

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Girolje
viskositet
75W-140
Fagområde
Bil, Lette kommersielle kjøretøy, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
1 Liter Kan 266,82 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
266,82 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H361fd: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK