Castrol AXLE EPX 90

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Girolje
viskositet
90W
Fagområde
Bil, Buss, Lette kommersielle kjøretøy, Traktor, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
500 Milliliter Kan 331,10 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
165,55 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK