Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Girolje
viskositet
75W-140
Fagområde
Buss, Lette kommersielle kjøretøy, Traktor, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
Helsyntetisk
1 Liter Kan 163,63 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
163,63 Kr
1 Liter Kan 249,68 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
249,68 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK