Valvoline ALL-CLIMATE 5W40

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
5 Liter Canister 93,26 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
466,30 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK