High Performer 20W-50 HD

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
20W-50
Fagområde
Motorsykkel
egenskaper
5 Liter Kan 87,64 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
438,20 Kr
20 Liter Canister 44,97 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
899,46 Kr
208 Liter Barrel 26,07 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
5.423,16 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK