High Performer

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
20W-50
Fagområde
Motorsykkel
egenskaper
5 Liter Kan 85,99 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
429,96 Kr
20 Liter Canister 44,16 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
883,12 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK