Mobil 1 FS 0W-40

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
0W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Flaske 217,19 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
217,19 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H401: Giftig for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK