High Performer 0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
0W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
Universal
1 Liter Kan 227,40 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
227,40 Kr
5 Liter Kan 110,59 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
552,95 Kr
20 Liter Canister 70,08 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.401,68 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P280: This phrase is currently not available
P308: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P313: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK