Kundestøtte (ma–fr: 07:00–22:00):
+47 (0) 23960614

Liqui Moly

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Girolje
viskositet
75W-90
Fagområde
Bil, Buss, Lette kommersielle kjøretøy, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
Helsyntetisk
1 Liter Kan 158,95 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
158,95 Kr
500 Milliliter Kan 546,00 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
273,00 Kr
20 Liter Canister 127,88 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
2.557,62 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK