VAICO Scheibenreiniger Clean Screen summer orange

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Vedlikeholdsprodukter
viskositet
Fagområde
Bil
egenskaper
5 Liter Kan 57,21 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
286,04 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H315: Irriterer huden.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK