High Performer 5W-40 PDI Diesel

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-40
Fagområde
Bil, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
Syntetisk
1 Liter Kan 96,31 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
96,31 Kr
1 Liter Kan 209,15 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
209,15 Kr
5 Liter Kan 61,65 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
308,27 Kr
5 Liter Kan 93,25 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
466,24 Kr
20 Liter Canister 52,12 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.042,43 Kr
High Performer 5W-40 syntetisk for enhetsinjektorer (PDI). En ny, svært legert, syntetisk lav viskositet multifunksjons motorolje, spesielt utviklet for UI dieselmotorer i biler og transportører.

En lav viskositet motorolje spesielt utviklet for enhetsinjektor dieselmotorer som oppfyller Volkswagens nyeste krav(VW 505,01).

Nå også med ACEA C3-spesifikasjon og godkjenning for dieselbiler med partikkelfiltere.

Spesifikasjoner:

 • API SN / CF
 • ACEA A3/B4/C3
Godkjent under et annet navn for:
 • BMW Longlife 04
 • MB 229,51
 • FordM2C-917-A
 • VW 502.00/505.00/505.01
De Grundig utvalgte, svært effektive additivene gir denne høyytelses motorolje følgende egenskaper:
 • drivstofføkonomi med både del og fulle laster
 • veldig stabil og god viskositet atferd og en veldig god skjærstabilitet
 • meget gode kaldstartegenskaper
 • et trygt smøre glans ved svært høye temperaturer
 • flotte vaskemidler og spredende egenskaper
 • omfattende beskyttelse mot slitasje, korrosjon og slamdannelse
 • perfekt egnet for bruk for mange av de siste OEM krav.

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK