Sonax CleanDrive TurboInnenTuch 18x26 Thekendisplay

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Vedlikeholdsprodukter
viskositet
Fagområde
egenskaper
6 Milliliter 22.985,00 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
137,91 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK